Üyelik Kuralları
Profesyonel Üyelik Kuralları
“Profesyonel Üye”: www.MYSU.com “Portal”ına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, eğitmen belgesine sahip spor eğitmenleri, kanun çerçevesinde alanında uzman belgesine sahip diyetisyen ve sağlık uzmanları, faaliyet belgesi olan spor salonları ve sahaları ile ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ile tüzel kişilerdir.
“Moderasyon”: Profesyonel Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, MYSU Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.
“Kategori”: “Portal”de verilen ilanlar FİTNESS, PİLATES, TENİS, FUTBOL, BASKETBOL, YOGA, BİNİCİLİK vb. gibi spor dallarında başlıklar ile gruplanmakta olup, her biri ayrı “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.
“Paket”: “Profesyonel Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği ilan sayısı ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.
“Ek İlan”: “Profesyonel Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra yeni ilan vermesi veya süresi biten ilanı yeniden yayına almasıdır.
“Sayfa”: “Profesyonel Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği MYSU ürünüdür. “Peşin Ödemeli Sayfa” ve “Aylık Ödemeli Sayfa” olmak üzere 2 tip “Sayfa” bulunmaktadır.
“Peşin Ödemeli Sayfa”: “Profesyonel Üye”lerin kullanabildiği 6 ay veya 12 ay süreli olarak satılabilen “Sayfa”lar “Peşin Ödemeli Sayfa” olarak tanımlanmaktadır. Tüm kategorilerde “Peşin Ödemeli Sayfa” satın alan “Profesyonel Üye”lerin ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmaktadır.
“Aylık Ödemeli Sayfa”: Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan “Profesyonel Üye”lerin kullanabildiği, profil ve ilan “Paket”lerinin aylık ödemeli olarak sunulduğu sayfalardır.
“Profesyonel Sayfam”: “Profesyonel Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Profesyonel Üye” adına “Profesyonel Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Profesyonel Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, tüm kategorilerde “Peşin Ödemeli Sayfa” ve “Aylık Ödemeli Sayfa”lara sunulan MYSU.com “Portal”ı kapsamındaki web sayfası ürünüdür.
Profesyonel Üyelik Kuralları’nın aşağıdaki 1-3. maddeler arasında düzenlenen bölümü tüm “Sayfa”lar için, 4-10. maddelerde düzenlenen bölümü ise “Aylık Ödemeli Sayfa”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Sayfa” ile “Aylık Ödemeli Sayfa”nın iptaline ilişkin düzenlemeler 11. Maddede yer almaktadır.
1. Profesyonel Üyelik Kuralları
1.1 Profesyonel Üyelik Kuralları; “Profesyonel Üye” olanların “Sayfa” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, MYSU.com Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Profesyonel Üyelik Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Profesyonel Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. MYSU, herhangi bir zamanda Profesyonel Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Profesyonel Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Sayfa”yı kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.
1.2 “Profesyonel Üye”nin açacağı “Sayfa” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Sayfa” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.
1.3 “Sayfa”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Sayfa”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.
1.4 “Profesyonel Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Profesyonel Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.
1.5 “Sayfa” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Sayfa” satın alınmalıdır . Bir “Sayfa”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. MYSU, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “Sayfa” veya “Sayfa”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.
1.6 “Sayfa” içerisinde ancak "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.
1.7 “Sayfa” içerisinde ürünler satışa sunulurken "İlan Verme Kuralları"nın dışına çıkılmamalıdır.
1.8 “Sayfa” sürelerinde 1 ay standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.
1.9 Sadece “Profesyonel Üye”ler “Sayfa” açabilirler. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve MYSU tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.
1.10 “Peşin Ödemeli Sayfa” içerisindeki ilanlar "limitler" dahilinde yayınlanır. “Aylık Ödemeli Sayfa”lar içerisinde ilanlar ise 4. ve 8. maddelerdeki kurallara göre yayınlanır.
1.11 “Profesyonel Üye”ler “Kategori” bazında 1 adet “Sayfa” açabilmektedir. “Sayfa”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “Sayfa” satın alınmalıdır. “Peşin Ödemeli Sayfa”lar aynı kullanıcı adı ile birden fazla “Sayfa” açamaz. “Aylık Ödemeli Sayfa”lar ise 5.3.maddesindeki kurallara göre “Sayfa” açabilirler.
3. Kampanya Koşulları
3.1 MYSU, zaman zaman “Sayfa”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Sayfa”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Profesyonel Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz.
3.2 MYSU tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; MYSU’nun herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.
3.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin MYSU tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
3.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Profesyonel Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Sayfa”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.
3.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Profesyonel Üye'liğin MYSU tarafından veya Profesyonel Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.
4. Profesyonel Üyelik Kuralları (“Aylık Ödemeli Sayfa”)
4.1 “Profesyonel Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Profesyonel Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.
4.2 “Aylık Ödemeli Sayfa”ya geçiş yapan veya ilk kez Aylık Ödemeli Sayfa alan Profesyonel Üye’ler Peşin Ödemeli Sayfa”ya geçiş yapamazlar.
5. Profesyonel Üyelik Talebi
5.1 Kullanıcı, “Profesyonel Üye” olma talebini MYSU’ya üç şekilde bildirebilir:
5.1.1 Önceden açılan “Sayfa”nın süresinin sona ermesi üzerine Profesyonel Üyelik talebinde bulunma
5.1.2 Önceden açılan “Sayfa”nın süresi sona ermeden Profesyonel Üyelik talebinde bulunma
5.1.3 “Portal” üyesi olmayan yeni kullanıcı tarafından Profesyonel Üyelik talebinde bulunma
5.2 Profesyonel Üyelik talebinde bulunma, www.mysu.com üzerinden ödeme yapılarak veya Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri ile görüşme ile gerçekleştirilir. Kullanıcı, mevcut “Peşin Ödemeli Sayfa”sının süresi sona ermeden Profesyonel Üyelik talebinde bulunmuşsa, ödenmiş bedelden kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Profesyonel Üyeliğe tanımlanır. Bu durumda Kullanıcı’nın yayındaki ilanları, mevcut ilan yayın süreleri sona erene kadar yayında kalmaya devam edecektir. “Profesyonel Üye”nin mevcut Sayfasındaki ilanlarının ilan yayın süresi sona erdikten sonra tekrar yayına alınması ise; ancak aşağıda 8. maddede belirtilen şartlara uygun olması halinde mümkündür.
5.3 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Sayfa” satın alınamaz.
5.4 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturaları ödenmiş olmalıdır.
6. Profesyonel Üyeliğin Kontrolü - "Moderasyon”
6.1 Profesyonel Üyelikte “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.
6.2 6.1’de yer alan bilgilerin doğruluğundan “Profesyonel Üye” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belge istenebilir.
6.3 Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi MYSU tarafından talep edildiğinde, “Sayfa” açılışı için düzeltmenin tamamlanması beklenecektir. Düzeltme taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, “Sayfa” satın alma talebi iptal edilecektir.
6.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “Profesyonel Üye” 30 gün içinde portal üzerinde bilgileri güncelleyerek MYSU’i bilgilendirecektir. Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.
6.5 “Profesyonel Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Sayfa”sı ve Profesyonel Üyeliği derhal iptal edilebilir. “Sayfa”sı iptal edilen “Profesyonel Üye”, MYSU’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olacaktır.
6.6 Aynı Sayfa adı ve/veya Sayfa logosu altında birden fazla Sayfanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Sayfa adı ve Sayfa logosunu kullanmak isteyen Profesyonel Üyelerden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen şube faaliyet belgeleri sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren Sayfa tespiti halinde, MYSU bu Sayfayı kapatma hakkını saklı tutar.

7. Üyelik Yaşı ve Rozet Alımı
7.1 “Üyelik Yaşı”, “Profesyonel Üye”nin MYSU nezdindeki “Sayfa” sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile MYSU’de ilk kez “Sayfa” açılan tarihte başlar. “Sayfa” açıldığı tarihte “Profesyonel Üye”nin “Üyelik Yaşı” 1 (bir) olup, her 12 aylık sürenin tamamlanması üzerine “Üyelik Yaşı” bir yaş artacaktır. Profesyonel Üyeliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya MYSU tarafından “Sayfa”nın kapatılması halinde aynı Kullanıcı Adı ile 90 gün içinde yeniden “Sayfa” açılmazsa; “Üyelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Profesyonel Üye”nin açtığı yeni “Sayfa”nın “Üyelik Yaşı”, yeni “Sayfa”nın açılış tarihi itibariyle başlar.
7.2 Her “Profesyonel Üye”, “Üyelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Profesyonel Üye”nin “Sayfa” ilanlarında ve “Sayfa” web sayfasında görüntülenecektir. “Profesyonel Üye”, rozetin yalnız Üyelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Profesyonel Üye” veya “Profesyonel Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi bir şekilde MYSU tarafından desteklendiği şeklinde yorumlanmayacağını ve site kullanıcılarına bu kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
7.3 “Sayfa” kurallarına “Profesyonel Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”nın uymadığının tespiti halinde, “Sayfa”ya geçici veya sürekli kapatma yaptırımı uygulanabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Sayfa” tekrar açılsa dahi rozette gözüken Üyelik Yaşı sıfırlanmış olacaktır.
8. Paketler
8.1 “Profesyonel Üye” olabilmek “Sayfa” ürününün satın alınmasına bağlı olup, “Sayfa”nın kullanılabilmesi için de “Aylık Ödemeli Sayfa”ya en az 1 “Paket” bağlanmış olmalıdır “Paket” olmadan “Sayfa” sahibi olunamaz. “Aylık Ödemeli Sayfa”nın ücreti, “Sayfa”ya bağlanmış olan “Paket”lerin bedelleri ile, varsa “Ek İlan” bedellerinin toplamından oluşur.
8.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:
8.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Profesyonel Üye” taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, “Taahhütsüz Paket”lerin o dönemdeki aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine fatura edilecek ve “Profesyonel Üye” bu fatura tutarını 10 gün içinde MYSU’ya ödemekle yükümlü olacaktır.
8.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Profesyonel Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
8.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket”lerin süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Profesyonel Üye” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket” tanımlaması aylık bazda kendiliğinden yenilenir. “Paket” iptal talepleri, MYSU Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Profesyonel Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Profesyonel Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Profesyonel Üye”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Profesyonel Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.
8.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, MYSU Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Profesyonel Üye”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:
8.6 “Profesyonel Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Profesyonel Üye”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ile geçiş yapılan “Paket” tutarı arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Profesyonel Üye”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir.
8.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Profesyonel Üye”, “Portal”deki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Profesyonel Üye”nin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alttaki Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.
8.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Profesyonel Üye”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.
8.9 MYSU tarafından Profesyonel Üye’ye taahhütünün sona ermesine 1 ay kala otomatik olarak Taahhütlü Paket’inin yenileceğine bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise, iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.
8.10 “Profesyonel Üye” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, ‘Bana Özel-Raporlar’ alanında yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Profesyonel Üye”nin sorumluluğundadır.
8.11 MYSU’nun “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Profesyonel Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.
9. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı
9.1 “Profesyonel Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, MYSU’nun kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.
9.2 Profesyonel Üyelik kurallarını onaylayan “Profesyonel Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda MYSU’nun çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün MYSU’nun çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
9.3 Profesyonel Üyelik kurallarını onaylayan “Profesyonel Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda MYSU’nun kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili MYSU’ya karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
9.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Sayfa” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir. Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Profesyonel Üye” ‘Bana Özel-Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Profesyonel Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.
9.5 “Profesyonel Üye”nin MYSU’den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Profesyonel Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.
10. Faturalandırma ve Ödeme
10.1 “Profesyonel Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi “Profesyonel Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Profesyonel Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır.
10.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket” süresinin başlangıcında yapılacak ve ödemeler peşin olarak her bir faturalama dönemi başında tahsil edilecektir. “Sayfa” açılışını takip eden ilk fatura, “Profesyonel Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak ve peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.
10.3 Mevcut “Peşin Ödemeli Sayfa”sının süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Sayfa”ya geçme talebinde bulunan “Profesyonel Üye”nin, ödediği ancak kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Profesyonel Üyeliğe tanımlanacağından , “Paket” ve/veya “Ek İlan” bedelleri bu bakiyeyi geçinceye kadar faturalama yapılmaz.
10.4 “Profesyonel Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Profesyonel Üye”nin “Ek İlan”dan yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.
10.5 “Profesyonel Üye”, herhangi bir zamanda MYSU Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;
10.5.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Profesyonel Üye” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.
10.5.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Profesyonel Üye” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.
10.6 “Profesyonel Üye”nin faturada “Paket”(ler)i, “Ek İlan” kullanım bilgileri, KDV dahil ödenecek tutar bilgileri yer alacaktır. “Profesyonel Üye” olan Kullanıcı’nın önceden ödeyip kullanmadığı bakiye tutar varsa, bu miktar “Profesyonel Üye” tarafından ‘Bana Özel’ sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilecektir.
10.7 “Profesyonel Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Profesyonel Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Profesyonel Üye”:
10.7.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca “Sayfa”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” alamayacak, “Paket” değişikliği işlemi yapamayacaktır. 10 günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.
10.7.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Profesyonel Üye” ‘Bana Özel’ sayfasını kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.
10.7.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Profesyonel Üye”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Sayfa” ve “Sayfa”ya bağlı tüm “Alt Kullanıcı”ların “Sayfa” kullanımı kapatılacak, alacağın tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Profesyonel Üye”, bu tarih itibariyle ‘Bana Özel’ sayfasına giriş yapamayacaktır. Eğer “Profesyonel Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 8.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacaktır. Eğer “Profesyonel Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, o “Paket”ler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri ”Profesyonel Üye”ye faturalanacaktır. “Sayfa” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Sayfa”ya ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Sayfa” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre boyunca faturalar tahsil edilse dahi “Sayfa” kapanmış olacaktır. “Profesyonel Üye” yeniden “Sayfa” açmak isterse, “Sayfa” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır.
10.8 “Profesyonel Üye”ye kesilecek aylık faturanın toplam bedeli aylık 6.000.-TL’yi (Altıbin Türk Lirası) geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Profesyonel Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. MYSU işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
11. Profesyonel Üyeliğin ve “Sayfa”ların İptali;
“Profesyonel Üye”nin “Sayfa”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde MYSU tarafından “Sayfa”sının kapatılması durumunda, Profesyonel Üyeliği de iptal edilir. Profesyonel Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Profesyonel Üye”nin “Sayfa”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki 11.1 – 11.3. maddeler arasında düzenlemeler tüm “Sayfa”lar için, 11.4 - 11.09. maddelerdeki düzenlemeler “Aylık Ödemeli Sayfa”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Sayfa”nın iptali ise 11.10’de düzenlenmiştir.
11.1 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde MYSU Profesyonel üye ve alt kullanıcıların ilan vermesini durdurabilir veya “Sayfa” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Profesyonel Üyelik’i sona erdirebilir:
• Profesyonel Üye ve/veya Alt Kullanıcı’ların, Profesyonel Üyelik Kurallarına ve/veya MYSU.com Portali Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,
• “Üyelik” ve “Sayfa” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi
• İlan Verme Kurallarına aykırı davranması
• Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması
“Sayfa”nın askıya alınması halinde; “Profesyonel Üye” ve “Alt Kullanıcı”ları belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, MYSU’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Sayfa”sı kapatılan “Profesyonel Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine Profesyonel Üyelik’in MYSU tarafından sona erdirilmesi halinde; Profesyonel Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
11.2 “Profesyonel Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Profesyonel Üyeliğinin MYSU tarafından iptali halinde; artık Bireysel Üye’liğe dönüş yapılamayacak, ‘Bireysel Üye’ye tanınan haklardan yararlanılamayacaktır.
11.3 “Profesyonel Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Sayfa” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, MYSU’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Sayfa”sı kapatılan “Profesyonel Üye” sorumlu olacaktır.
11.4 “Aylık Ödemeli Sayfalar”da Profesyonel Üye’ye tanımlı en az 1 paket olmalıdır. Tanımlı paket olmaması veya paketlerinin iptal edilmiş olması durumunda Profesyonel Üyeliği otomatik olarak iptal edilir. Paket iptali 8.3 ve 8.4. maddelerde yer almaktadır.
11.5 “Aylık Ödemeli Sayfalar”da Profesyonel Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya üyeliğinin MYSU tarafından sona erdirilmesi halinde; herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez ve iptal olur.
11.6 Faturaların bir sonraki fatura tarihine kadar tahsil edilememesi durumunda “Sayfa” kapatılacaktır. Faturaların ödenmemesi durumuna ilişkin kurallar 10.7. maddede yer almaktadır.
11.7 “Profesyonel Üye” “Sayfa” başvurusunda bulunduğunda veya sonraki bir tarihte Galerim Yönetim Sistemi’ni de talep etmişse, Profesyonel Üyeliğin iptali ile Galerim Yönetim Sistemi de iptal edilecektir.
11.8 “Profesyonel Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Sayfa”sı kapatılacaktır. “Paket” iptaline ilişkin kurallar 8. maddede yer almaktadır.
11.9 ”Sayfa”nın herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya MYSU tarafından iptali halinde aynı kullanıcı 90 gün içinde yeniden “Sayfa” ürünü almazsa; “Üyelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Profesyonel Üye”nin “Üyelik Yaşı”, yeni “Sayfa” ürününün alındığı tarih itibariyle başlar.
11.10 “Peşin Ödemeli Sayfa”ların Profesyonel Üyelik iptali talebi, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve Profesyonel Üye'liğini sonlandırmak isteyen Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır. Aktivasyon tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde Profesyonel Üyelik iptali talebinde bulunan Profesyonel Üye'nin, “Sayfa” için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık Üyelik bedeli / 12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek iade edilir. 30 günlük süre içinde iptalde buna ek olarak Peşin Ödemeli Sayfa”yaherhangi bir sebeple temin edilmiş ücretsiz/hediye doping varsa, kullanılan dopinglerin bedeli iade edilecek tutardan kesilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için Profesyonel Üye’nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.